Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

1. Postanowienia ogólne

1.1.  "Polityka prywatności" Internetowego Salonu Muzycznego ELPA dostępnego pod adresem www.elpa.info.pl zwanego dalej "Sklepem" określa prawa i obowiązki użytkowników Sklepu.

1.2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu będącym jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą jest Adam Czarnecki prowadzący działalność pod nazwą ELPA s.c. Adam Czarnecki, Ryszard Kuder z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. 1 Maja 19, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem REGON 362204481, będący zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP 5472155043. 

1.2.  Dane osobowe zbierane podczas odwiedzin strony internetowej to adres IP oraz dane statystyczne. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

1.3.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.4.  Dane osobowe  zbierane w czasie składania zamówienia w sklepie internetowym przetwarzana są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, że dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy albo jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W danym przypadku zgoda obejmuje  przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu rejestracji w sklepie, dokonania zakupów i  realizacji zamówienia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz dostarczenia zakupionych towarów.

1.5.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat.

1.6.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.7.  Zgromadzone są przekazywane firmom kurierskim w celu realizacji dostawy zamówienia.

2. Cel, zakres i zasady

2.1. Sklep zbiera od Klientów następujące dane: nazwisko i imię; adres zamieszkania lub adres siedziby; adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania; adres poczty elektronicznej; numer telefonu; NIP.

2.2. Sklep zbiera od Klientów dane osobowe w celu: dokonania rejestracji Klienta w Sklepie; dokonania zakupu/ów w Sklepie; wystawienia faktury za dokonane zakupy; doręczenia Klientowi zamówionego towaru.

2.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale jednocześnie konieczne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

2.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

2.5. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klienta płatności elektronicznych odbywa się w sposób szyfrowany.

2.6. Klient powinien zachować w poufności swój login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym Klient powinien wylogować się po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

3.2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@elpa.info.pl. lub pisemnie na adres firmy: ELPA s.c., ul. 1 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium